Administrator IT to rola bardzo wymagająca, a zarazem niedoceniana w wielu firmach. W czasach cyfrowej transformacji, gdzie o efektywności działania przedsiębiorstwa decyduje przede wszystkim swobodny dostęp do informacji oraz zdolność do jej szybkiego przetwarzania, niezawodność infrastruktury IT ma szczególne znaczenie. Każdy problem ze sprzętem czy oprogramowaniem bezpośrednio przekłada się bowiem na sferę biznesową, gdzie koszty niewielkich kłopotów z IT mogą być ogromne (np. utrata szans sprzedaży, przestój w produkcji, odpływ niezadowolonych klientów itp.).

Z tego względu warto dbać o firmowy zespół administratorów IT, stale podnosząc jego kwalifikacje, a także zapewniając odpowiednie narzędzia optymalizujące jego pracę. Jedną z pozycji obowiązkowych jest Axence nVision - system do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie. Sprawdźmy co potrafi.

Wsparcie administratora IT z korzyścią dla firmy

Wyposażenie firmowych administratorów w nowoczesne narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT nie tylko poprawi komfort ich pracy, lecz może również dostarczyć przedsiębiorstwu wymiernych korzyści biznesowych, takich jak ograniczenie kosztów, podniesienie bezpieczeństwa (nie tylko informatycznego), czy po prostu - dostęp do cennych informacji o organizacji i jej członkach. Wdrażając kompleksowe systemy wspierające administrację IT zyskujemy m.in.:

 • zabezpieczenie przed kosztownymi awariami i związanymi z nimi przestojami w pracy,
 • pełną kontrolę nad firmową siecią (m.in. ruchem w jej wnętrzu oraz komunikacją ze "światem zewnętrznym"),
 • dostęp do aktualnych danych o wykorzystywanym w firmie sprzęcie i oprogramowaniu,
 • zabezpieczenie danych przed wyciekami i wirusami,
 • oszczędność czasu pracy działu IT,
 • ochronę przed nielegalnymi danymi i oprogramowaniem,
 • optymalizację kosztów oprogramowania i wydruków,
 • zabezpieczenie serwerowni przed zalaniem i pożarem,
 • dostęp do informacji o działaniach pracowników za pomocą sprzętu komputerowego,
 • możliwość zarządzania uprawnieniami pracowników do sprzętu oraz usług IT.

Ilu narzędzi administracyjnych potrzeba, aby osiągnąć wymienione wyżej korzyści? Trzech, pięciu, a może dziesięciu? Wystarczy jedno - Axence nVision.

Czym jest Axence nVision?

Axence nVision to zestaw zintegrowanych funkcji przeznaczonych do kompleksowego zarządzania firmową infrastrukturą IT - niezależnie od wielkości organizacji i jej sieci (system sprawdzi się zarówno w sieci składającej się z kilku, jak i kilku tysięcy urządzeń). Ambicją jego producenta, polskiej firmy Axence, jest aby nVision było podstawowym, a w wielu przypadkach - jedynym narzędziem pracy administratora IT, dzięki któremu będzie on mógł realizować większość swoich codziennych obowiązków.

Axence nVision nie jest systemem nowym - jego osiem dotychczasowych wersji zainstalowano na ponad 600 tysiącach komputerów na całym świecie. Ostatnio ukazała się najnowsza, dziewiąta odsłona produktu, która przyniosła sporo nowości - zarówno funkcjonalnych, jak i związanych z jego licencjonowaniem. Efekt? Administratorzy dużych sieci mogą je bezpłatnie monitorować za pomocą modułu Network, a także sprawdzić możliwości pozostałych modułów do 10 stacji roboczych. Dla niewielkich firm jest to z kolei przełom, bo mogą używać pełnej wersji Axence nVision 9 zupełnie za darmo. Ale o tym nieco później.

Helpdesk Axence nVision

Funkcjonalność Axence nVision

Funkcjonalność systemu Axence nVision jest bardzo szeroka. Realizuje ją pięć modułów (bezagentowy Network oraz agentowe Inventory, Users, Helpdesk i DataGuard), które uzupełniają się wzajemnie, tworząc usługę przydatną nie tylko administratorom sieci, ale również kadrze menadżerskiej oraz wszystkim pozostałym pracownikom. Moduły agentowe wymagają zainstalowania na każdej stacji roboczej w sieci Agentów, tj. niewielkich programów, które znacznie powiększają zakres danych, jakie można zebrać z sieci. Instalację można przeprowadzić na wszystkich stanowiskach jednocześnie z poziomu konsoli zarządzającej. Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom programu nVision.

Zarządzanie firmową siecią

Sercem Axence nVision jest bezsprzecznie moduł Network, służący do gromadzenia informacji o firmowej sieci i zarządzania nią. Dzięki wbudowanemu skanerowi, Network automatycznie wykrywa wszystkie urządzenia wchodzące w skład sieci. Administrator może następnie ją zwizualizować za pomocą różnego rodzaju map, w tym map inteligentnych. Możliwe jest odwzorowanie struktury firmy z podziałem na placówki, departamenty, oddziały, pokoje itd. Co więcej do nVision można wgrać rzuty konkretnych pomieszczeń i ustawić ikony urządzeń tak, by odpowiadały ich realnemu położeniu. Oszczędza to czas administratora. Gdy zepsuje się komputer w pokoju 312, wie, że znajduje się on pod biurkiem przy oknie i nie musi go szukać po numerze na obudowie. Narzędzie monitoruje stan urządzeń, na bieżąco aktualizując informacje o sieci w przypadku zmiany jej elementów.

Helpdesk Axence nVision

Monitorowanie aktywności pracowników

Jednym z filarów Axence nVision jest narzędzie wspierające zarządzanie pracownikami poprzez monitorowanie ich aktywności w firmowej sieci. Informacje zgromadzone za jego pomocą pozwalają efektywniej rozliczać pracowników z ich codziennych obowiązków, optymalizować ich działania, poprawiając tym samym efektywność pracy i obniżając koszty firmy.

Dzięki modułowi Users, zweryfikujemy czas pracy naszych pracowników - zarówno całkowity, jak i w rozbiciu na poszczególne aplikacje, które były przez nich wykorzystywane. Axence nVision dostarcza również informacji o odwiedzanych stronach internetowych (istnieje m.in. możliwość ograniczenia dostępu do zasobów z określonej domeny - np. firmowej bądź wykluczenia określonych domen - np. Facebooka), pobieranych plikach (możliwość wykluczenia pobierania plików w określonym formacie - np. MP3), poczcie e-mail (monitorowanie nagłówków wysyłanych i odbieranych maili wraz z ich wielkością oraz listą załączników), a także daje możliwość tworzenia cyklicznych zrzutów ekranu pracownika w celu weryfikacji jego poczynań. Narzędzie pozwala ponadto określić okres nieaktywności pracownika - rozwiązanie przydatne do kontroli nadużyć związanych z przerwami w pracy. Co więcej, moduł Users pozwala ograniczyć koszty wydruku w firmie poprzez monitorowanie jego wykorzystania przez poszczególnych użytkowników oraz nałożenie odpowiednich limitów.

Helpdesk Axence nVision

Audyt sprzętu i oprogramowania

Z Axence nVision, widok administratorów IT biegających po firmie z notesem w ręku, spisujących przeróżne informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania pracowników, w celu przeprowadzenia audytu, to jedynie kiepski żart. Dzięki modułowi Inventory oraz komunikującym się z nim aplikacjom - Agentom, zainstalowanym na stacjach roboczych pracowników, wykonanie audytu sprzętu i oprogramowania odbywa się w pełni automatycznie. Możliwe jest również prowadzenie rejestru środków trwałych.

Narzędzie na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany sprzętowe, konfiguracyjne czy programowe stacji roboczych i zapisuje je w sposób pozwalający na szybką i łatwą weryfikację stanu urządzenia w dowolnym punkcie w przeszłości.

Bezpieczeństwo danych

Kolejny istotny moduł systemu - DataGuard - przeznaczony jest do ochrony firmowych danych. Dokładnie rzecz biorąc chodzi o zabezpieczanie informacji przed niekontrolowanym wyciekiem na zewnątrz poprzez eksport wrażliwych danych na pendrivie przez pracownika kończącego współpracę z firmą. DataGuard w razie potrzeby sygnalizuje nadużycia administratorom.

Co ciekawe, dzięki elastycznemu systemowi powiadomień oraz współpracy z urządzeniami do monitorowania (np. czujnikami dymu), Axence nVision potrafi zabezpieczyć dane również w sposób namacalny - tj. w serwerowni, chroniąc je przed skutkami np. zalania bądź pożaru.

Wsparcie użytkowników

Najmłodszy spośród wszystkich modułów systemu, HelpDesk, jest rozwiązaniem, dzięki któremu Axence nVision docenią nie tylko administratorzy IT czy menadżerowie, ale również pozostali pracownicy przedsiębiorstwa. Jest on bowiem niezwykle szybkim sposobem na uzyskanie wsparcia technicznego dot. urządzenia czy oprogramowania przez każdego użytkownika.

Helpdesk to rozwiązanie ticketowe, za pomocą którego pracownicy zgłaszają działowi administracji IT problemy do rozwiązania. W Axence nVision wprowadzić je można na szereg sposobów:

 • poprzez portal dostępny z poziomu przeglądarki internetowej,
 • wysyłając wiadomość e-mail,
 • przez administratora w imieniu innego użytkownika.

Niezależnie od sposobu założenia zgłoszenia, ma ono w systemie postać ticketu przypisanego do konkretnej osoby, posiadającego określony priorytet i kategorię. Dzięki wbudowanemu w moduł HelpDesk komunikatorowi wewnętrznemu, pracownicy mogą w łatwy sposób skontaktować się z administratorem oraz innymi użytkownikami, utworzyć rozmowy grupowe, przesyłać pliki, a wszystko to w ramach komunikacji nie wychodzącej poza sieć firmową. Administratorzy z kolei mogą nawiązać sesję zdalnego dostępu, przejąć kontrolę nad komputerem i rozwiązać problem zdalnie. Dodatkowo, funkcjonowanie systemu ticketowego usprawnia kreator automatyzacji, dzięki któremu powtarzających się czynności (takich jak np. wysyłka powiadomień) nie trzeba wykonywać ręcznie.

Helpdesk Axence nVision

Przydatną funkcją modułu jest ponadto baza wiedzy umożliwiająca tworzenie firmowego FAQ - tj. zestawu najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Zachęcenie pracowników do korzystania z niej w razie problemów - przed wprowadzaniem nowego zgłoszenia - znacznie ułatwia pracę firmowym administratorom IT. W wersji 9 do modułu HelpDesk dodano nowe funkcje usprawniające pracę administratorów i helpdeskowców. Pojawił się m.in. rozbudowany system raportowania oraz kalendarz planowanych nieobecności dla pracowników pomocy technicznej.

Moja opinia o Axence nVision

W mojej ocenie Axence nVision to system przede wszystkim bardzo użyteczny - mimo szerokiej funkcjonalności, jest wyspecjalizowany, dostosowany do specyfiki pracy administratora IT i skrojony według jego potrzeb. Jest narzędziem, które nie tylko kompleksowo wspiera zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie, ale również pozwala wykorzystać potencjał informacyjny związany z monitorowaniem ruchu w sieci - odpowiednio agregując dane i prezentując je w przejrzysty, zrozumiały sposób. Oprogramowanie Axence nVision reklamowane jest jako szwajcarski scyzoryk dla administratora IT i trzeba przyznać, że w stu procentach zasłużenie. To rozwiązanie, bez którego zarządzanie firmową infrastrukturą IT jest po prostu znacznie trudniejsze.

Zastrzeżenia? Na siłę można przyczepić się do interfejsu graficznego, który mimo że przejrzysty i intuicyjny, jest niespójny w obrębie poszczególnych modułów (przykładowo najnowszy moduł HelpDesk prezentuje się znacznie atrakcyjnej niż pozostałe elementy systemu). To jednak wyłącznie kosmetyka.

Do 10 stacji roboczych za darmo

Wraz z premierą Axence nVision 9 weszły w życie istotne zmiany związane z licencjonowaniem systemu. Zniknęły edycje Free i PRO, a także 30-dniowa wersja testowa programu. Zamiast nich producent systemu udostępnił w całości bezpłatnie bezagentowy moduł Network oraz pozostałe moduły w wariancie do 10 stacji roboczych - bez limitów funkcjonalnych i ograniczeń czasowych. W przypadku zapotrzebowania na większą liczbę stanowisk, odpowiednią licencję można zamówić na stronie internetowej Axence.

Helpdesk Axence nVision

Przeczytaj również:


Dodaj komentarz

 • Zarządzanie projektami i zasobami niedziela, 18, październik 2015

  Na polskim rynku oprogramowania dla biznesu pojawił się niedawno nowy, ciekawy produkt - 21pm.pl, służący do kompleksowego zarządzania projektami - przeznaczony do ich obsługi od definicji...

 • Zarządzanie projektami i zasobami wtorek, 03, kwiecień 2018

  Serwis należy do tej grupy usług, które bardzo cenią konsumenci, a za którymi - delikatnie mówiąc - nie przepadają producenci i dystrybutorzy. Wszystko za sprawą SLA (Service Level...

 • Zarządzanie projektami i zasobami niedziela, 05, październik 2014

  Zasoby ludzkie to najważniejsze aktywa w firmie - wie o tym każdy przedsiębiorca. Ze względu na swoją wyjątkową wartość i specyfikę, kadry wymagają odpowiedniego zarządzania nimi -...

 • Zarządzanie projektami i zasobami sobota, 21, marzec 2015

  W Polsce szaleje bezrobocie, natomiast Ty masz problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika do swojej firmy. Paradoks? Niekoniecznie - chętnych i wartościowych rąk do pracy na rynku bowiem nie...Piotr Rawski
Analityk Biznesowy, Project Manager. Entuzjasta rozwiązań IT dla biznesu.

Doradzam, optymalizuję procesy biznesowe i dobieram oprogramowanie do indywidualnych potrzeb. Wszystko po to, aby zwiększyć efektywność Twojej firmy.
-> kontakt i współpraca

Zapraszam również na mój nowy blog: piotrrawski.pl

Również na stronie:

 • Reklama w internecie niedziela, 14, grudzień 2014

  Jest wiele powodów, dla których warto wysyłać korespondencję masową i newslettery do swoich klientów. Możliwość poinformowania o nowej ofercie firmy, promocjach, zmianach regulaminów,...

 • Zarządzanie projektami i zasobami niedziela, 06, lipiec 2014

  Firmę tworzą nie pieniądze, aktywa, pasywa bądź klienci. Firmę tworzą pracujący w niej ludzie - to ich charakterystyki, samopoczucie i kompetencje w największym stopniu decydują o tym, czy...

 • Zarządzanie projektami i zasobami wtorek, 10, maj 2016

  Według moich obserwacji, większość problemów organizacyjnych polskich przedsiębiorstw dotyczy dwóch obszarów: firmowej komunikacji (wliczając w nią dostęp do wiedzy i informacji) oraz...