SugarCRM, SuiteCRM i vTiger to obecnie najpopularniejsze, a zarazem najlepsze dostępne na rynku darmowe, opensource'owe systemy CRM. Co ciekawe wszystkie mają wspólne korzenie, dzięki czemu łączy je wiele podobieństw. Sporo je również dzieli - przez co przed wyborem konkretnego rozwiązania CRM warto rozważyć jego zalety i wady na tle konkurencji. Pomoże w tym opracowane przeze mnie porównanie najnowszych wersji SugarCRM Community Edition, vTigera oraz SuiteCRM. Który system okazał się najlepszy?

SugarCRM, SuiteCRM i vTiger - który z nich jest najlepszy?

SugarCRM i vTiger to systemy, których przedstawiać nie trzeba - od wielu lat rywalizują między sobą o miano najlepszego opensource'owego systemu CRM (warto wspomnieć, że vTiger to fork SugarCRM, który wyewoluował z jego pierwszej stabilnej wersji opublikowanej w 2004 roku).

Od 2013 roku do rywalizacji między nimi włączył się również SuiteCRM - kolejny fork SugarCRM, stworzony na bazie jednej z ostatnich wersji Sugara jako odpowiedź na zaprzestanie jego rozwoju przez producenta. SuiteCRM szerzej opisałem w tym artykule. Produkt bardzo dynamicznie się rozwija, zyskując na popularności.

Z racji wspólnego przodka, wszystkie porównywane systemy CRM posiadają wiele cech wspólnych, jednak sporo je również różni. Poniższe porównanie przygotowałem w oparciu o następujące wersje systemów CRM:

 • SugarCRM Community Edition 6.5.24
 • SuiteCRM 7.6.5
 • vTiger 6.4

W zestawieniu skupiłem się na tych elementach systemu CRM, które bezpośrednio dotyczą go jako produktu. Pamiętajmy, że o sukcesie wdrożenia w dużej mierze decydują kompetencje firmy wdrożeniowej (o ile z jej usług oczywiście korzystamy).

Porównanie systemów SugarCRM, SuiteCRM i vTiger

 System CRM SugarCRM SuiteCRM vTiger
Interfejs użytkownika

 Interfejs graficzny SugarCRM nie zmienił się od kilku lat - jest już więc mocno przestarzały, niedostosowany chociażby do urządzeń mobilnych. W sieci dostępnych jest wiele skórek, które są w stanie delikatnie odświeżyć jego surowy wygląd.

Zaletą interfejsu użytkownika SugarCRM jest przejrzysty układ dobrze oddający logikę powiązań pomiędzy poszczególnymi modułami.

Ocena: 4/10

Producent SuiteCRM wyposażył swój system w responsywny interfejs użytkownika, dzięki czemu system wygląda dobrze również na urządzeniach mobilnych. Całość prezentuje się estetycznie i świeżo. Rozmieszczenie danych jest intuicyjne, a dzięki edycji inline (edycja danych bez konieczności przełączania się w tryb edycji) liczba kliknięć niezbędnych do wykonania podstawowych operacji jest możliwie niewielka.

Ocena: 6/10

Interfejs graficzny vTiger jest uporządkowany i bardzo estetyczny. System punktuje wieloma niewielkimi, ale pozytywnie wpływającymi na komfort pracy, usprawnieniami (m.in. wyskakująca chmurka ze szczegółami rekordu po jego wskazaniu na liście). Cieszy edycja inline.

Niestety, interfejs systemu nie jest w pełni responsywny, co znacznie utrudnia pracę za pomocą urządzeń mobilnych.

Ocena: 7/10

Pulpit użytkownika (dashboard)

 SugarCRM pozwala na pełne dostosowanie Dashboardu przez konkretnego użytkownika (w standardzie brak możliwości narzucenia jego konfiguracji przez administratora - do uzyskania za pomocą dostępnych dodatków).

Użytkownik ma do dyspozycji zestaw predefiniowanych elementów dashboardu (np. kalendarz, tablicę rozgłoszeniową, listę rekordów danego modułu), których ustawienia może zmieniać wedle własnego uznania (np. zawęzić listę tematów sprzedażowych według przewidywanej daty zamknięcia oraz potencjału), a także zmieniać ich położenie na pulpicie.

Ocena: 4/10

 W SuiteCRM wprowadzono jedną, zasadniczą zmianę względem możliwości pulpitu użytkownika SugarCRM: użytkownik ma do dyspozycji nie jeden, a dowolną liczbę pulpitów - to z ilu będzie korzystał zależy tylko od niego.

Poszczególne dashboardy mogą zawierać informacje prezentowane z różnego punktu widzenia, np. operacyjnego i zarządczego. Przełączanie się pomiędzy pulpitami jest bardzo wygodne (zakładki).

Dashboard SuiteCRM zyskuje ponadto na wartości dzięki obecności modułu raportowego w systemie. Poszczególne raporty mogą być bowiem prezentowane jako elementy pulpitu użytkownika.

Ocena: 7/10

 Możliwości pulpitu użytkownika w systemie vTiger pokrywają się z opisem funkcjonalności dashboardu SugarCRM.

Ocena 4/10

Wyszukiwanie i filtrowanie danych

 Globalna wyszukiwarka pełnotekstowa (możliwość odnalezienia danej frazy zapisanej w dowolnym miejscu systemu) oraz wyszukiwarki modułowe przeznaczone do filtrowania zapisanych w nich danych.

SugarCRM pozwala na filtrowanie rekordów na podstawie dowolnego pola/zestawu pól danego modułu. Sporą wadą wyszukiwarki modułowej jest jej układ (wszystkie pola wyszukiwania dostępne w jednym rzucie).

Dużym plusem jest natomiast możliwość zapisywania filtrów wyszukiwania w celu ich późniejszego użycia.

Ocena: 5/10

Mechanizmy wyszukiwania i filtrowania rekordów w SuiteCRM są identyczne jak w pierwowzorze - SugarCRM (dodano jedynie alternatywny algorytm wyszukiwania globalnego, który póki co się jednak nie sprawdza i najlepiej go wyłączyć).

Producent systemu planuje w najbliższych wydaniach przebudować system filtrowania danych, wprowadzając filtry dynamiczne.

Ocena: 5/10

Podobnie jak SugarCRM i SuiteCRM, vTiger jest wyposażony w pełnotekstową wyszukiwarkę globalną oraz wyszukiwarki modułowe. Te ostatnie w porównaniu z poprzednikami prezentują się bardzo okazale - poszczególne filtry modułów budujemy bowiem dynamicznie, dokładając bądź usuwając kolejne warunki (łącząc je zarówno spójnikiem "I", jak i "LUB").

Szkoda, że producent vTigera nie poszedł o krok dalej i nie umożliwił użytkownikom filtrowania rekordów na podstawie ich relacji z rekordami innych modułów.

Co istotne, vTiger posiada wbudowany system tagów (możliwość tagowania rekordów w systemie i ich filtrowania na podstawie przypisanego tagu).

Ocena: 8/10

Lejek sprzedaży

Bazowa wersja SugarCRM nie prezentuje szans sprzedażowych w formie lejka.

Ocena: 0/10

Aktualna wersja SuiteCRM nie udostępnia lejka sprzedaży, choć jeszcze do niedawna poszczególne edycje systemu były w niego wyposażone.

Ocena: 0/10

vTiger posiada lejek sprzedażowy, którego kształt (wysokość poszczególnych etapów) zmienia się dynamicznie - w zależności od liczby i wartości tematów sprzedażowych na danym etapie. Szkoda, że szerokość lejka jest statyczna.

Ocena: 6/10

Baza klientów

SugarCRM dzieli klientów na Kontrahentów (firmy), Kontakty (pracownicy firm), Leady (potencjalni klienci - osoby reprezentujące firmy) oraz Odbiorców (target sprzedażowy, reprezentanci firm, z którymi nie nawiązano jeszcze kontaktu). Taki podział (odwzorowany poszczególnymi modułami systemu) jednoznacznie klasyfikuje klientów, pozytywnie wpływając na organizację pracy.

Co istotne, rekordy niższego poziomu (np. Leady) możemy przekształcać w systemie w kontrahentów, dzięki czemu eliminujemy konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.

Bazowa struktura informacyjna każdego z modułów jest uniwersalna i pozwala zebrać większość typowych danych o klientach. System kontroluje wprowadzane informacje pod kątem ew. duplikatów (niestety tylko w ramach danego modułu - wprowadzając Leada nie zostaniemy poinformowani o istniejącym Kontrahencie np. z tym samym NIPem).

SugarCRM jest systemem międzynarodowym, stąd brakuje w nim wielu typowych dla polskich produktów usług lokalizacyjnych jak np. kontrola formatu PESELU czy numeru telefonu.

Ocena: 6/10

 Producent SuiteCRM nie zdecydował się jak dotąd wprowadzić żadnych zmian w zaproponowanym przez SugarCRM sposobie gromadzenia informacji o klientach.

Ocena: 6/10

 w vTigerze zrezygnowano z modułu Odbiorcy i odrobinę zmodyfikowano sposób konwersji Leada w Kontrahenta. O ile w SugarCRM/SuiteCRM przekonwertowany Lead pozostaje w systemie do celów archiwalnych, w vTigerze przestaje istnieć. Na pewno wpływa to pozytywnie na porządek w systemie, ogranicza jednak możliwości raportowania konwersji.

Pozostałe założenia ewidencji klientów są analogiczne do SugarCRM.

Ocena: 6/10

Sprzedaż

 SugarCRM wspiera prowadzenie sprzedaży poprzez rejestrację szans (tematów) sprzedażowych oraz ewidencję i planowanie działań handlowych (aktywności) na poszczególnych ich etapach. Szansa sprzedażowa określa przybliżony termin decyzji zakupowej, wartość tematu oraz inne, opisowe szczegóły potencjalnej transakcji.

Ocena: 4/10

SuiteCRM wyposażono w zestaw modułów sprzedażowych znacznie wzbogacających standardowe możliwości SugarCRM. Mowa o Ofertach, Fakturach i Umowach pozwalających na przygotowywanie dokumentów handlowych adekwatnych do nazw modułów. Każdy z nich łączy się z daną szansą sprzedażową a także produktami z katalogu produktów i usług. Ofertę, Umowę czy Fakturę można wygenerować w formie PDF zgodne ze zdefiniowanym przez administratora szablonem.

Warto wspomnieć, że istnieje możliwość przekształcania poszczególnych dokumentów handlowych w inne (np. wygenerowanie faktury na podstawie oferty).

Ocena: 7/10

 vTiger, podobnie jak SuiteCRM pozwala na ewidencję szans sprzedażowych, ofert, faktur oraz umów, ale także dodatkowo - zamówień klientów. System umożliwia utworzenie faktury na podstawie przyjętego zamówienia.

Ocena: 8/10

Prowadzenie serwisu

SugarCRM wyposażono w moduł przeznaczony do ewidencji zgłoszeń (reklamacje, serwis itp.), które tworzone są manualnie bądź automatycznie - dzięki zdefiniowanej skrzynce mailowej na którą trafiają zgłoszenia powiązywane w systemie CRM z ich nadawcami.

W systemie istnieje ponadto moduł Błędy, wykorzystywany do ewidencji znanych problemów z produktami firmy.

Ocena: 5/10

W SuiteCRM rozwinięto standardowe możliwości obsługi serwisowej SugarCRM o Bazę wiedzy (podręcznik zawierający częste problemy klientów wraz z rozwiązaniami), a także portal klienta (strona WWW oparta na popularnym CMS Joomla! pozwalająca klientom na zalogowanie się na swoje konto i utworzenie zgłoszenia serwisowego).

Ocena: 7/10

vTiger nie posiada mechanizmu automatycznego tworzenia zgłoszeń na podstawie poczty e-mail. Pozwala natomiast na przygotowanie formularza WWW do osadzenia na własnej stronie internetowej, którego wypełnienie automatycznie utworzy zgłoszenie w systemie CRM. 

System jest ponadto wyposażony w moduł FAQ, stanowiący wsparcie dla pracowników obsługi klienta.

Ocena: 5/10

Wsparcie dla B2B/B2C

Standardowe możliwości systemu pozwalają na efektywne zarządzanie relacjami z klientami biznesowymi (wymagane dostosowania do potrzeb B2C).

Ocena: 5/10

Standardowe możliwości systemu pozwalają na efektywne zarządzanie relacjami z klientami biznesowymi (wymagane dostosowania do potrzeb B2C). 

Ocena: 5/10

 Standardowe możliwości systemu pozwalają na efektywne zarządzanie relacjami z klientami biznesowymi (wymagane dostosowania do potrzeb B2C). 

Ocena: 5/10

Kalendarz i aktywności

SugarCRM jest wyposażony w kalendarz pozwalający na planowanie aktywności (spotkania, rozmowy tel., zadania) z klientami i współpracownikami. Organizację pracy wspomagają przypomnienia systemowe i mailowe, widok kalendarza współdzielonego, notatki, a także aktywności cykliczne.

Na rynku funkcjonują dodatki pozwalające na synchronizację kalendarza SugarCRM z kalendarzami mobilnymi bądź programem pocztowym MS Outlook.

W systemie funkcjonuje ponadto wbudowany klient poczty e-mail, jednakże dzięki wyżej wymienionym dodatkom możliwa jest również archiwizacja maili wymienianych z klientami za pomocą zewnętrznych aplikacji.

Ocena: 5/10

 Producent SuiteCRM wzbogacił standardową funkcjonalność SugarCRM o dodatkowy rodzaj przypomnień o aktywnościach użytkowników, a także znacznie je uelastycznił.

Ocena: 6/10

Kalendarz systemu vTiger nie dość, że prezentuje się znacznie bardziej okazale od swoich odpowiedników w SugarCRM i SuiteCRM, to jeszcze oferuje większe możliwości.

Przede wszystkim kalendarz wyświetla informacje o dodatkowych rodzajach wydarzeń (np. termin zamknięcia tematu sprzedażowego, urodziny klienta itp.), które możemy na nim filtrować.

Na uwagę zasługuje także wbudowany klient poczty, automatycznie rozpoznający rekordy w systemie (np. klientów) i przyporządkowujący do nich pobrane wiadomości.

Ocena: 8/10

Generowanie dokumentów PDF

 Standardowe możliwości SugarCRM nie pozwalają na generowanie dokumentów PDF - możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu za pomocą dostępnych dodatków.

Ocena: 0/10

SuiteCRM wyposażono w kreator szablonów PDF, za pomocą którego możliwe jest samodzielne opracowywanie (HTML/WYSIWYG) wzorów wydruków. Niestety, system potrafi generować pliki PDF wyłącznie dla odgórnie zdefiniowanych modułów (brak obsługi narzędzia dla np. nowych modułów).

Ocena: 6/10

Choć vTiger pozwala na wydruk przygotowywanych w nim dokumentów w formacie PDF, nie umożliwia edycji samych szablonów (co sprawia, że standardowa funkcjonalność PDF jest w zasadzie bezużyteczna). Ich zmiana jest możliwa jedynie z poziomu kodu systemu.

Ocena: 2/10

Marketing

 SugarCRM zawiera moduł przeznaczony do zarządzania kampaniami marketingowymi. Pozwala on na ewidencję działań marketingowych firmy, a także powiązywanie ich z jej konkretnymi klientami (kampania może być źródłem pozyskania danego klienta czy tematu sprzedażowego, ale także może być skierowana do grupy docelowej, w której dany klient się znajduje).

Moduł Kampanie umożliwia ponadto realizację kampanii mailingowych do odbiorców zapisanych w systemie. Szablony wiadomości przygotowywane są w edytorze HTML/WYSIWYG i mogą zawierać załączniki, a także zmienne z systemu (np. imię i nazwisko klienta). Maile wysyłane są wprost z SugarCRM (przy użyciu zdefiniowanej skrzynki nadawczej), który monitoruje ich status, dostarczając statystyki kampanii (otwarcia maili, wiadomości odrzucone, kliknięcia w zagnieżdżony link itp.).

SugarCRM wspiera również pozyskiwanie nowych klientów poprzez integrację ze stronami WWW przedsiębiorstwa - za pośrednictwem formularzy kontaktowych, które wygenerowane bezpośrednio w systemie są gotowe do osadzenia na witrynie WWW.

Ocena: 8/10

W SuiteCRM rozwinięto dostępny w SugarCRM moduł Kampanie, ułatwiając konfigurację akcji mailingowych. 

Mimo tego usprawnienia, funkcjonalność systemu jeśli chodzi o marketing nie uległa zmianie - jest identyczna jak w SugarCRM.

Ocena: 8/10

 vTiger również posiada moduł przeznaczony do zarządzania kampaniami marketingowymi, jednak jego funkcjonalność jest znacznie uboższa od możliwości SugarCRM i SuiteCRM. System pozwala jedynie na ewidencję informacji o firmowych działaniach marketingowych.

W systemie istnieje ponadto kreator formularzy do osadzenia na stronie WWW, których uzupełnienie będzie skutkować automatycznym utworzeniem rekordu w systemie (m.in. zgłoszenia, potencjalni klienci, kontrahenci, kontakty itp.).

Ocena: 1/10

Zarządzanie produktami

 SugarCRM nie posiada katalogu produktów - brak w nim również modułów, w których gromadzone w nim zasoby można byłoby wykorzystać (np. Oferty).

Ocena: 0/10

 W SuiteCRM znajdziemy zestaw niewielkich modułów pozwalających na zdefiniowanie efektywnego i uporządkowanego katalogu produktów i usług.

Ocena: 5/10

vTiger posiada bardzo rozbudowany jak na system klasy CRM mechanizm zarządzania produktami. Jest to nie tylko uporządkowany katalog produktów i usług firmy, ale również proste rozwiązanie do monitorowania stanów magazynowych, a także moduł zakupowy.

Ocena: 8/10

Uprawnienia

 System uprawnień SugarCRM bazuje na tzw. rolach (np. "Handlowiec") - czyli definiowanych przez administratora poziomach dostępu do poszczególnych modułów.

Dla firmach, którym zależy na różnym poziomie uprawnień uzależnionym nie tylko od roli użytkownika, ale również danego rekordu (np. użytkownik ma dostęp do klienta A, ale nie widzi klienta B) standardowe rozwiązanie nie będzie wystarczające - możliwe zastosowanie dostępnego dodatku, tzw. Grup.

Ocena: 4/10

W SuiteCRM zastosowano wspomniane w opisie SugarCRM tzw. Grupy, dzięki którym skonfigurujemy uprawnienia użytkowników według potrzeb nawet bardzo dużych, wielooddziałowych przedsiębiorstw.

Ocena: 7/10

Konfiguracja uprawnień w systemie vTiger jest przyjemnością - panel administracyjny jest bardzo przejrzysty i intuicyjny. Nie oznacza to, że możliwości systemu są małe. Wręcz przeciwnie, do dyspozycji mamy profile uprawnień, grupy użytkowników, a także zasady przydziału rekordów. Granulacja uprawnień jest bardzo drobna, co oznacza, że istnieje możliwość określenia dostępu do rekordu nawet na poziomie danego pola (przykładowo użytkownik A widzi pole X, a użytkownik B je widzi).

Ocena: 9/10

Raportowanie

 Brak (możliwość skorzystania z dostępnych na rynku dodatków, np. K-Reporter).

Ocena: 0/10

 W standardzie SuiteCRM jest dostępne narzędzie pozwalające na tworzenie szablonów raportów (tabelarycznych, wzbogaconych wykresami) bazujących na danych zgromadzonych w systemie oraz łączących je relacjach. Zbudowane za pomocą narzędzia raporty są możliwe do osadzenia na pulpicie użytkownika.

Wbudowany kreator jest prosty w obsłudze, co niestety idzie w parze z ograniczonymi możliwościami (m.in. tylko podstawowe, często niewystarczające sposoby filtrowania danych).

Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności SuiteCRM za pomocą dostępnych na rynku dodatków.

Ocena: 4/10

vTiger wyposażono w przyjazny użytkownikowi kreator raportów (w formie tabeli i wykresu), który pozwala na zdefiniowanie szablonu w trzech prostych krokach. Co ciekawe istnieje możliwość okresowej wysyłki danego raportu pod wskazany adres drogą mailową.

Niestety możliwości kreatora są mocno ograniczone (raport może m.in. korzystać z danych maksymalnie trzech różnych modułów).

Ocena: 6/10

Mapy

W SugarCRM brak integracji z popularnymi mapami internetowymi - możliwość skorzystania z dostępnych rozszerzeń.

Ocena: 0/10

W SuiteCRM zaimplementowano Mapy Google prezentujące lokalizację wybranych klientów. Ponadto możliwe filtrowanie kontrahentów na podstawie zaznaczenia danego obszaru na mapie. Szkoda, że producent nie poszedł o krok dalej i nie stworzył mechanizmu do planowania tras dla pracowników terenowych.

Ocena: 6/10

 vTiger zintegrowano z Mapami Google, na których prezentowana jest lokalizacja kontrahentów zapisanych w bazie systemu.

Ocena: 3/10

Mobilność

Layout SugarCRM niedostosowany do potrzeb urządzeń mobilnych. Dostępne aplikacje mobilne zewnętrznych dostawców.

Ocena: 0/10

Layout SuiteCRM dostosowany do potrzeb urządzeń mobilnych, na których wygodnie korzysta się z większości elementów systemu. Dostępne aplikacje mobilne zewnętrznych dostawców.

Ocena: 4/10

 

Layout vTiger (prawie zupełnie) niedostosowany do potrzeb urządzeń mobilnych. Dostępne aplikacje mobilne zewnętrznych dostawców.

Ocena: 1/10

 
Liczba dodatków

 Duża - dzięki ogromnej popularności na całym świecie, SugarCRM w ciągu kilkunastu lat istnienia doczekał się wielkiej liczby dodatków i integratorów (zarówno darmowych, jak i płatnych), które rozszerzają jego standardowe możliwości. Część z nich można znaleźć tutaj.

Uwaga! Nie wszystkie dostępne na rynku dodatki są wartościowe i bezpieczne - przed ich użyciem warto je zweryfikować.

Ocena: 9/10

Duża - dzięki kompatybilnej architekturze z SugarCRM, SuiteCRM może korzystać z większości dodatków przygotowanych dla tej platformy. Nawet jeśli dane rozszerzenie oficjalnie nie wspiera SuiteCRM, prawdopodobieństwo jego prawidłowego działania jest bardzo wysokie.

Ocena: 7/10

 Średnia - liczba dodatków dostępnych dla systemu vTiger jest znacznie mniejsza niż w przypadku SugarCRM/SuiteCRM. Mimo wszystko jest to system popularny - na rynku można wiec znaleźć sporo ciekawych rozszerzeń zwiększających bazowe możliwości systemu.

Ocena: 5/10

Jakość wykonania i stabilność

SugarCRM jest systemem dojrzałym, na wskroś przetestowanym zarówno na poziomie użytkowym, jak i kodu źródłowego. Choć jego interfejs i struktura prezentują się dziś dość archaicznie, jest to świetna, bardzo stabilna platforma do budowy dedykowanych rozwiązań biznesowych.

Ocena: 8/10

Core SuiteCRM to SugarCRM Community Edition w jednej z ostatnich wersji. Jego możliwości zostały rozszerzone za pomocą dostępnych na rynku dodatków, które wspólnie zainstalowano, udostępniono pod nowym szyldem i intensywnie rozwijano.

Niestety, na ten moment, po SuiteCRM widać jeszcze, że jest on zlepkiem rozwiązań różnych twórców - zarówno w kodzie systemu, jak i w samej aplikacji widać niespójność i brak konsekwencji. Wpływa to również na niewielkie błędy interfejsu, które mogą pojawić się podczas korzystania z systemu (szczególnie dotyczy to nowych rozwiązań).

Zasadnicza część systemu to jednak stary, dobry SugarCRM - platforma niezwykle stabilna.

Ocena: 5/10

Od lat o vTigerze mówiło się, że jest systemem o niskiej jakości kodzie źródłowym, niestabilnym i bardzo nieprzyjaznym do dewelopowania.

Około 2-3 lata temu, jego azjatycki producent, sprawca całego zamieszania, postanowił poprawić swój produkt, przepisując cały jego kod źródłowy.

Od tamtej pory stabilność systemu bardzo się poprawiła.

Ocena: 6/10

Możliwość samodzielnego dostosowania i rozbudowy

SugarCRM wyposażono w Module Builder oraz Studio - narzędzia dostępne w panelu administracyjnym pozwalające na rozbudowę systemu (tworzenie nowych modułów oraz edycja istniejących - m.in. reorganizacja widoków, dodawanie nowych pól, edycja list rozwijalnych) za pomocą interfejsu graficznego (bez udziału prac programistycznych). 

Narzędzia te są bardzo proste w użyciu i dają ogromne możliwości. Szkoda jedynie, że SugarCRM nie pozwala na definiowanie własnych automatyzacji i tworzenie pól dynamicznych (wyświetlanych warunkowo).

Ocena: 6/10

W SuiteCRM oprócz Module Buildera i Studio znanych z SugarCRM (wzbogaconych o możliwość tworzenia zależnych list rozwijalnych) o elastyczności systemu świadczy wbudowany mechanizm Workflow Manager. Pozwala on na definiowanie automatyzacji (np. stworzenie / zmiana rekordu, wygenerowanie zadania, wysyłka maila w wyniku zaistnienia określonych zdarzeń) przez administratora systemu.

Ocena: 8/10

Panel administracyjny systemu vTiger nie pozwala na budowanie własnych modułów, a możliwości edycji istniejących są mocno ograniczone (m.in. mamy możliwość konfiguracji dostępnych pól i list rozwijalnych).

Cieszy obecność managera workflow, dzięki któremu możliwe jest zautomatyzowanie niektórych działań w systemie.

Ocena: 4/10

Liczba firm wdrożeniowych

Duża - w Polsce działa co najmniej kilka firm profesjonalnie zajmujących się wdrożeniami SugarCRM. Partnerów wdrożeniowych można szukać również za granicą - zarówno na Zachodzie, jak i Wschodzie.

Ocena: 8/10

 Duża - wdrożeniami SuiteCRM zajmuje się większość firm implementujących SugarCRM Community Edition (oba systemy charakteryzują się niemal identyczną architekturą).

Ocena: 7/10

Średnia - w Polsce, ze względu na ich znikomą dostępność, brak konkurencji wśród firm zajmujących się wdrożeniami systemu vTiger. W Europie funkcjonuje zaledwie kilka poważnych przedsiębiorstw oferujących usługi wdrożeniowe systemu.

Ocena: 4/10

Potencjał rozwoju

Producent SugarCRM od ok. 3 lat nie rozwija swojego systemu skupiając się na wersjach komercyjnych produktu.

Ocena: 1/10

SuiteCRM bardzo intensywnie się rozwija bardzo często publikując nowe wersje produktu.

Ocena: 8/10

vTiger jest produktem wciąż rozwijanym, jednak jego producent zmierza w kierunku rozwiązań komercyjnych.

Ocena: 5/10

RAZEM

82/210

124/210

111/210

DEMO

softaculous.com/demos/SugarCRM

suitecrm.com/demo

demo.vtiger.com

 

Podsumowanie

Wynik powyższego porównania nie jest jednoznaczny. Co za tym idzie, odpowiedź na pytanie który darmowy system CRM wybrać nie jest prosta. Znacznie łatwiej wskazać system, którego lepiej nie wybierać - jest to SugarCRM Community Edition. Pozostawiony przez producenta, od dłuższego czasu nierozwijany, popada w zapomnienie, a jego możliwości przestają być konkurencyjne - znacznie ustępują funkcjonalności systemów SuiteCRM oraz vTiger.

Zarówno SuiteCRM, jak i vTiger mają zarówno swoje atuty, jak i spore wady. Wybór rozwiązania uzależniłbym więc od potrzeb danej firmy. Na ten moment vTiger wydaje się być produktem bardziej kompletnym i dopracowanym - wręcz pudełkowym. Jeśli więc jego standardowe możliwości są dla Ciebie wystarczające - wybierz vTigera. Jeśli natomiast oczekujesz od systemu CRM elastyczności i chcesz dostosować go do własnych potrzeb - skieruj się w stronę SuiteCRM, który bardzo dynamicznie się rozwija i z czasem z pewnością zniweluje swoje obecne braki.

Przeczytaj również:


 • wow, ostatnie 15 minut spędziłem na czytaniu i mogę tylko przyklasnąć konkretnemu zestawieniu informacji. Dzięki.

 • Grzesiek

  Zawodowo zajmuje sie wdrozeniami jednego z wymienionych systemow ale nie powiem ktorym bo to nie reklama:) ciekawe zestawienie i przyznam z doswiadczenia ze rynek odbiorcow rozwiazan open source w Polsce rosnie. Jeszcze nie tak dawno tego typu rozwiazania byly troche z przymruzeniem oka traktowane w Polsce szczegolnie przez wieksze firmy. Obecnie zauwazam trend ze nie tylko male firmy korzystaja z crmow open source ale rowniez takie firmy ktore zatrudniaja 100 i wiecej pracownikow. I o dziwo argumentem przemawiajacym za takimi rozwiazaniami dla wiekszych firm nie jest brak oplaty licencyjnej, a elastycznosc i uniezaleznienie od jednej firmy wdrozeniowej ew. producenta oprogramowania

Dodaj komentarz

 • Systemy CRM środa, 26, kwiecień 2017

  Wielu handlowców nie mających doświadczenia z systemami CRM (ja też nie wiem jak to możliwe) żyje w przeświadczeniu, że wdrożenie narzędzia tego typu rozwiąże wszelkie problemy...

 • Systemy CRM sobota, 18, październik 2014

  Na rynku oprogramowania typu CRM jest na pęczki. Opensource'owych systemów CRM, czyli takich, które możemy swobodnie rozwijać i które dostępne są za darmo, tak wiele już nie ma. Mimo to,...

 • Systemy CRM piątek, 05, czerwiec 2015

  Każda firma gromadzi informacje o swoich klientach - nie każda robi to jednak w sposób efektywny i bezpieczny. W dzisiejszym artykule pokażę jak wykorzystać popularny, darmowy system SuiteCRM...

 • Systemy CRM sobota, 03, grudzień 2016

  W przeciwieństwie do CRM, termin SFA nie jest w Polsce dobrze znany. Mgliste, aczkolwiek bardzo chwytliwe marketingowo pojęcie Sales Force Automation bywa wykorzystywane przez niektórych...Piotr Rawski
Analityk Biznesowy, Project Manager. Entuzjasta rozwiązań IT dla biznesu.

Doradzam, optymalizuję procesy biznesowe i dobieram oprogramowanie do indywidualnych potrzeb. Wszystko po to, aby zwiększyć efektywność Twojej firmy.
-> kontakt i współpraca

Zapraszam również na mój nowy blog: piotrrawski.pl

Również na stronie:

 • Reklama w internecie niedziela, 14, grudzień 2014

  Jest wiele powodów, dla których warto wysyłać korespondencję masową i newslettery do swoich klientów. Możliwość poinformowania o nowej ofercie firmy, promocjach, zmianach regulaminów,...

 • Sprzedaż i marketing niedziela, 14, czerwiec 2015

  O pozyskaniu klienta często decyduje kilka pierwszych sekund jego obecności na firmowej stronie internetowej. Szybkie dostarczenie mu wszelkich informacji, jakich potrzebuje (np. poprzez odpowiedź...

 • Firmowa strona internetowa niedziela, 02, marzec 2014

  Dziś niemal każda firma ma w internecie swoją wizytówkę - stronę WWW. I słusznie - jest to bowiem jeden z najłatwiejszych sposobów na dotarcie do potencjalnego klienta. Aby jednak firmowa...